Uranjanje#2

Uranjanje#2 je trosatna iteracija predstave Uranjanje izvedene u sklopu programa Ženski životi glasnije (EPK u Rijeci). Izvedba je zamišljena kao iščitavanje tjelsnih kodova povezanih uz društvene i energetske silnice bivanja ženom, postavljanje pitanje što uopće ta definicija podrazumijeva i kako se kreira i rekreira.

Sedam video i tri audio materijala naizmjence se aktiviraju, neki u odnosu na publiku, neki u unaprijed određenim razmacima, tvoreći sustav podražaja, svojevrsnu mrežu unutar koje se odvija izvedba u trajanju. Koreografski se izvedba temelji na svojevrsnom “uranjanju” u prostore tijela, predverbalnih zapisa i kodova, prihvaćanju, razumijevanju i sporazumijevanju unutar tijela, entiteta i identiteta. Pokušaj je to da se na površinu prizovu neverbalni narativi pohranjeni duboko, da se prepišu i ponovo ispišu poveznice, prekodiraju kodovi, shvate mehanizmi, doživi punoća, širina i pulsacija trajnoga u prolaznom i autentičnog u naučenom. Komunikacijom pokreta i slika stvara se mreža nelogičnosti, slučajnosti, međusobnih utjecaja, prolaska različitim prožimajućim poljima, koja se međusobno nadopunjavaju i poništavaju.

Scenografija, izvedba

Josipa Bubaš

Video, fotografija, zvuk, svjetlo

Tomislav Čuveljak

Produkcija

Queer Zagreb sezona 2020., ZPC, 2020.