Prostori izmicanja

Projekt je zamišljen kao istraživanje međuprostora između gubitka poznatoga i pokušaja stvaranja novoga, te se bavi pretpostavljenim preprekama uvjetovanih navikama i egzistencijalnim zadanostima. Trenutak urušavanja prenosi se kroz različite dimenzije života, kroz raspad identiteta i kolaps mehanizma samoodržavanja/samoobnavljanja koji se očituju kako u ekonomskoj/egzistencijalnoj, tako i u intimnoj sferi. 

Zgrada bivše tvornice Gorica odabrana je iz nekoliko razloga: zatvaranje tvornice u Dugom selu označilo je urušavanje egzistencije brojnim radnicima. U tvornici Gorica radile su uglavnom žene, te je izvedba koncentrirana na žensku perspektivu gubitka točke stabilnosti. 

Izvedba u prostoru bivše tvornice oslanja se kako na prostorni, tako i na društveni kontekst. Upravo takvo trusno tlo, prostor nestabilnosti i i nemogućnost ostvarivanja drugačijih mehanizama pronalazimo u psihološkoj, ekonomskoj i fizičkoj dimenziji, a svi se ti aspekti u izvedbi neprestano isprepliću.

Književna inspiracija projekta je roman Elfriede Jelinek Naslada, koji kroz sporedne motive ocrtava društvo u kojemu radnici ostaju bez posla, tvornice se restrukturiraju i/ili propadaju, a jaz između siromašnih i bogatih se povećava.

Izvedba

zgrada Tvornice Gorica, Šubićeva 55, studeni 2016.

Autorice

Vesna Đikanović i Josipa Bubaš

Izvođačica

Josipa Bubaš

Grafički dizajn, fotografija

Tomislav Čuveljak 

Produkcija

Dance_ Lab_Collective 

u suradnji s Inkubatorom umjetničkih projekata baziranih na tragovima industrijske baštine socijalizma 

Podržali

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport