Izvedba u sklopu obilježavanja 80 godina bitke na Neretvi, Jablanica

Izvedba u sklopu obilježavanja 80 godina bitke na Neretvi, Jablanica

80. godina Bitke na Nertevi

U sklopu obolježavanja osamdesetgodinšnjice bitke, u sklopu hrvatskog dijela programa (Vilim Matula, Urša Raukar- Gamulin, Anja Matković) bit će izveden solo plesni performans

 

 

Gdje

6. svibanj, 2023., 12 h

Gdje

Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi", Jablanica

Performanas

Josipa Bubaš,