Boja, linija – skica za pokret

Predavanje i radionica pod nazivom „Boja, linija – skica za pokret” bave se odnosom likovnog i tjelesnog, pri čemu promatramo tijelo kao ishodište percepcije i akcije. Predavanje se bavi filozofijom utjelovljenja, kao i metaforama koje stvaramo na temelju tjelesnih iskustava i vanjskih podražaja. Na radionici iskustveno primjenjujemo i izokrećemo teorijske postavke, analizirajući pojedino djelo, uspostavljajući s njim kontakt i prevodeći ga u jezik tijela.  

Organizator

KUC Travno, Festival InFLUEnce

Održana

KUC Travno, Zagreb, 31. ožujka 2020.