Artlessova škola arta 2020

Od futurizma do online arta – privatno i javno

AŠA je radionički edukativni program umjetničke organizacije Studio Artless – uvod u povijest umjetnosti i suvremene umjetničke prakse koji koristi inovativni pristup – spoj teorije, povijesti umjetnosti te kreativnog rada i razvoja kroz likovne umjetnosti.  AŠA koristi inovativni pristup – spoj teorije, povijesti umjetnosti i kreativnog rada i razvoja kroz likovne umjetnosti. Osnovna ideja projekta je približiti polaznicima likovnu kulturu, pružiti im informacije ali i alate za razumijevanje likovne umjetnosti. Na taj se način nadamo potaknuti polaznike na redovnije posjete muzejima i galerijama, te učiniti likovnost dijelom njihovih života, što je izuzetno bitno, budući da školski kurikulumi ne predviđaju dovoljnu satnicu koja bi omogućila učenicima detaljniji uvid u ovo područje. Likovnost je neizostavan dio života, posebice danas, kada živimo u vrijeme slike. Iako današnji memovi, reklame i filmovi koriste drugačije vizualne principe, upoznavanje s poviješću likovne kulture svakako će pridonijeti razumijevanju, ne samo likovne umjetnosti nego i današnjeg svijeta slika. Upravo je iz tog razloga bitno približiti likovnost “neumjetničkoj” publici, budući da će im uvid u slojevitost likovnog jezika pružiti mogućnost kritičkog sagledavanja svijeta koji nas okružuje. Također, ne stavljajući dobnu granicu polaznika, edukacija se uklapa u programe cjeloživotnog obrazovanja. 

Edukacija je osmišljena kao kombinacija klasičnih predavanja i interaktivne prakse. Predavački dio informira i daje kontekst, dok se interaktivni dio oslanja na razvoj kreativnih vještina, analitičko promišljanje, ali i osobno osnaživanje polaznika. Cilj je polaznicima osigurati znanja kako bi razvili kritičko i komparativno mišljenje.

Program je ove godine provoden u tri termina, dva uoči i jedan za vrijeme 18. Festivala prvih

kojemu je tema bila Potreba za stanom i stambena politika.

Organizator

Održana

Knjižnica S,S, Kranjčevič, Zagreb, listopad – studeni 2020.